Toegankelijkheid

De gemeente Sluis besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid van onze website. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Wij gebruiken daarvoor het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Wilt u meer weten over de webrichtlijnen, kijk dan op http://www.webrichtlijnen.nl/

De status

De gemeente Sluis voldoet helaas nog niet op alle punten aan de webrichtlijnen. Wij werken er hard aan om dit te realiseren. Ons streven is om zo spoedig mogeljik onze site volledig toegankelijk te hebben.