Vanaf 30 juni zijn eendaagse en meerdaagse evenementen toegestaan

Na een lange periode waarin er vrijwel geen evenementen mogelijk waren, kunnen vanaf 30 juni onder voorwaarden weer eendaagse evenementen worden georganiseerd. Het organiseren van een evenement kost veel voorbereidingstijd. Lange tijd was onzeker wanneer en onder welke voorwaarden evenementen weer mochten plaatsvinden. Veel organisatoren hebben daarom besloten om in 2021 geen evenement(en) te organiseren en richten zich op 2022.

Wat moet u doen als u in 2021 een evenement wilt organiseren?

Voorlopig moeten we er rekening mee houden dat het virus van invloed is bij het organiseren van evenementen. Welke coronaregels er gelden voor evenementen in de zomer van 2021 kunt u vinden op : Informatie over de coronamaatregelen (Rijksoverheid)

Daarnaast gelden natuurlijk de gewoonlijke  regels die wij als gemeente hanteren bij evenementen.

Testen voor toegang

U kunt kiezen om gebruik te maken van 'testen voor toegang' voor uw evenement, zodat u uw bezoekers wat meer vrijheid kunt bieden. Meer informatie hierover vindt u op de website www.testenvoortoegang.nl/organisatoren

Tijdig een aanvraag indienen

 • Dien uw aanvraag voor een evenementenvergunning op tijd in. We werken met de normale termijnen.
 • kleine evenementen (A) minimaal 8 weken voor het evenement. De middelgrote en grote evenementen (B en C) 12 weken voor het evenement. Is het mogelijk uw aanvraag eerder in te dienen dan heeft dat zeker onze voorkeur.
 • Een melding moet normaal gesproken 4 weken voorafgaand aan het evenement worden ingediend. Maar ook bij een melding moet worden aangetoond dat er wordt voldaan aan de corona-maatregelen. 

In te leveren bijlagen

Naast de gebruikelijke stukken moet u kunnen aangeven dat en hoe u de corona-maatregelen gaat toepassen uw evenement. Dit moet u doen door het extra indienen van:

 • Duidelijk programma van het evenement;
 • Een COVID-19 risicoanalyse;
 • COVID-19 maatregelen, inclusief beschrijving hoe de 1,5 meter onderlinge afstand gehouden kan worden. Een handige tool hiervoor is om bij elk onderdeel de volgende vragen te beantwoorden:
  • Hoe wordt er gezorgd dat bezoekers/deelnemers te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen houden?
  • Hoe wordt er gezorgd dat bezoekers/deelnemersstromen elkaar niet kruisen en de afstand bewaard kan blijven?
  • Hoe wordt er gezorgd voor de stromen van personen met betrekking tot gebruik sanitaire voorzieningen?
  • Welke hygiëne maatregelen worden er getroffen voor het tegen gaan van verspreiding van het virus?
  • Als er zitplaatsen zijn, hoe wordt er gezorgd dat bezoekers daar op een goede manier komen en blijven?
   Deze punten kunt u verwerken in uw veiligheidsplan.

Vragen?

Neem dan contact op met het cluster vergunningen . Wij kunnen u dan uitleggen wat er extra moet gebeuren en wij kunnen u advies geven 0117 457000.