Update voor Ondernemers 20 mei 2020

Stand van zaken voor Ondernemers omtrent Corona maatregelen in de Gemeente Sluis.

Plaatsen borden, markeringen uitingen op de grond

Eerder kondigde premier Rutte al aan dat de 1,5 meter samenleving voorlopig de norm zal blijven. Social distancing is één van de belangrijkste middelen in de strijd tegen COVID-19. Op verschillende plaatsen worden er sinds vorige week in de gemeente Sluis borden geplaatst, markeringen en uitingen op de grond aangebracht om elkaar erop attent te maken dat we 1,5 meter afstand moeten houden. De borden en markeringen staan met name op plekken waar mogelijk veel mensen komen. Denk bijvoorbeeld aan winkelstraten, markten, fietspaden, duinovergangen, parkeerautomaten en scholen. Hierover is vorige week gecommuniceerd op social media en deze week in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad. Indien blijkt dat er op meer locaties borden moeten komen, dan kan hier in worden voorzien.

Communicatiemiddelen

Vanuit de Rijksoverheid,  VNO NCW en MKB Nederland zijn er verschillende communicatiemiddelen beschikbaar. Waaronder posters met voorzorgsmaatregelen in winkels en supermarkten. Deze kunt u downloaden via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/01/coronavirus-posters-nederlands Het VVV Zeeland werkt daarnaast aan een plan voor marketing en promotie voor heel Zeeland. In dit plan wordt ook een toolkit voor ondernemers aangeboden. Zodra we deze toolkit hebben sturen we dit door naar onze ondernemers in de gemeente Sluis.

Terrassen

Vanaf 1 juni komt er een verdere versoepeling van de landelijke maatregelen. Dit houdt in dat terrassen, restaurants/cafés, culturele instellingen en musea weer (deels) open gaan, voor maximaal 30 personen. Uit de persconferentie van 19 mei blijkt dat dit in tegenstelling tot eerdere berichten exclusief personeel is. Ook de terrassen mogen dan weer open onder de voorwaarde dat bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Op dit moment zijn we als gemeente bezig met het ontwikkelen van een beleidsnota om tijdelijke terrasuitbreiding mogelijk te maken. Het doel is: het bieden van een kader waarbinnen is aangegeven op welke wijze de gemeente meewerkt aan het realiseren van tijdelijke terrasuitbreiding en onder welke voorschriften dit wordt toegelaten.

Ons uitgangspunt hierbij is het stimuleren en  medewerking  verlenen aan initiatieven en creatieve ideeën die vanuit de horeca ontstaan en het vinden van een evenwicht tussen enerzijds uw belangen en de belangen in het kader van de openbare orde en veiligheid anderzijds. Ook niet iedere plek is geschikt voor grotere terrassen. Dat vraagt om maatwerk.

Proces

 1. Dien uw verzoek in

  Wilt u voor een tijdelijke uitbreiding van uw terras in aanmerking komen en heeft u dit nog niet aangevraagd bij de gemeente? Stuur dan zo spoedig mogelijk uw verzoek door een mail te sturen naar info@gemeentesluis.nl.

  Let op! Stuur een situatieschets van de gevraagde uitbreiding mee.

 2. Afspraak maken
  Aangezien we maatwerk willen bieden, kiezen we ervoor om ieder bedrijf in week 22 en week 23 persoonlijk te bezoeken. Na ontvangst van uw verzoek maken wij met u een afspraak zodat wij samen met u kijken naar de mogelijkheden om uw terras tijdelijk uit te breiden. Tijdens dit bezoek wordt bepaald welke mogelijkheden er voor u zijn.
 3. Maak een proefopstelling

  Zorg dat u tijdens het bezoek een proefopstelling heeft staan van uw terras. Deze proefopstelling wordt vastgelegd met een foto. De gemaakte foto van de proefopstelling is onderdeel van uw vergunning.

 4. U ontvangt een tijdelijke vergunning

  Als tijdens ons bezoek blijkt dat u voldoet aan de criteria en u voor een tijdelijke vergunning in aanmerking komt, dan wordt deze u per post opgestuurd.

1,5 meter samenleving
Daarnaast zijn er verschillende plannen ingediend vanuit ondernemersverenigingen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) hebben toetsingskaders opgesteld en een risicomatrix. Aan de hand hiervan stelt de gemeente Sluis een toetsingskader op om de plannen te toetsen. In onze gemeente is hiervoor een ambtelijke werkgroep opgestart. Zodra er meer over bekend is, wordt u hiervan op de hoogte gehouden.