Uitnodiging ondernemers voor structureel overleg Covid-19

Geachte ondernemers,

De Covid-19 pandemie treft u als ondernemers hard. Al bijna een jaar lang hebben we te maken met ingrijpende beperkende maatregelen die uw ondernemingen en onze economie raken. Het afgelopen jaar is er veelvuldig contact geweest tussen u als ondernemers en de gemeente. Dit betroffen zowel individuele contacten als contacten via de ondernemersverenigingen en brancheverenigingen.

De crisis duurt voort. Inzicht en afstemming in de actuele problematiek elkaars acties en oplossingsrichtingen achten wij van groot belang. Daarnaast speelt de vraag wat nodig is voor herstel in de toekomst. Het college van burgemeester en wethouders wil graag structureel en gemeentebreed met vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen, branchevertegenwoordigers en individuele ondernemers in gesprek. Zij organiseert daarom vanaf maart een wekelijks overleg waarin zij graag met u, de ondernemers, in gesprek gaat over de coronacrisis.

De gemeente wordt in het overleg vertegenwoordigd door burgemeester Vermue als technisch voorzitter en de wethouders Werkman en Poissonnier met ambtelijke ondersteuning van de Bedrijfscontactfunctionaris Claudia Pielaat en de Beleidsadviseur Economie Daniëlle de Clerck.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het wekelijks overleg met het college. Het eerste overleg staat gepland op donderdag 11 maart van 12.00 tot 13.00 uur. Het overleg zal digitaal via Teams plaatsvinden.
U kunt zich aanmelden voor het overleg via Ondernemen@gemeentesluis.nl. U ontvangt daarna een link om deel te nemen.

De overleggen vinden daarnaast plaats op:

  • Donderdag 18 maart van 13.00 tot 14.30 uur;
  • Donderdag 25 maart van 11.00 tot 12.30 uur;
  • Dinsdag 30 maart van 16.30 tot 18.00 uur;
  • Woensdag 7 april van 10.30 tot 11.30 uur;
  • Dinsdag 13 april van 16.30 tot 17.30 uur;
  • Donderdag 22 april van 14.45 tot 15.45 uur;
  • Donderdag 29 april van 10.00 tot 11.15 uur;
  • Maandag 10 mei van 12.00 tot 13.00 uur;
  • Woensdag 26 mei van 15.30 tot 16.30 uur;
  • Dinsdag 15 juni van 19.00 tot 20.00 uur;

Indien u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen heeft, kunt u contact opnemen met Claudia Pielaat of Daniëlle de Clerck via: tel. 140117 of 0117457000