Terugblik structureel overleg met ondernemers – Covid 19

Terugblik structureel overleg met ondernemers – Covid 19

Sinds 18 maart 2021 organiseert de gemeente Sluis een structureel overleg met ondernemers en vertegenwoordigers van ondernemers- en brancheverenigingen. Wekelijks gaan burgemeester Vermue, wethouder Werkman en wethouder Poissonnier via MS Teams met ondernemers in gesprek over de coronacrisis. Het doel van het overleg is inzicht krijgen in de problematiek die er speelt rondom de coronacrisis. Daarnaast is afstemming tussen gemeente en ondernemers een belangrijk speerpunt.

De overleggen hebben een informeel karakter en elke ondernemer kan aansluiten. Met een wisselende groep deelnemers is de afgelopen weken vooral gesproken over de steunmaatregelen, promotie van onze streek, de routes naar heropening van horeca en detailhandel, de quarantaineplicht, testmogelijkheden en meer. Er wordt informatie uitgewisseld en er worden concrete acties opgepakt. Ook wordt voor bepaalde problematiek aandacht gevraagd bij de diverse overlegtafels waarbij collegeleden en ambtenaren aansluiten.

Op maandag 10 mei sloot gedeputeerde Jo-Annes de Bat aan om met de ondernemers in de gemeente Sluis in gesprek te gaan. Ondernemers uit verschillende sectoren maakten gebruik van de gelegenheid om tijdens deze sessie de negatieve effecten van de coronamaatregelen op zijn/haar bedrijf of sector toe te lichten. Verder werd gesproken over de steunmaatregelen, de positie van starters, de behoefte aan duidelijke communicatie over reisadviezen en toeristische bezetting en de testsamenleving.

Voor meer informatie en de vervolgplanning van de digitale bijeenkomsten verwijzen wij u naar onze website Uitnodiging ondernemers voor structureel overleg Covid-19 | Ondernemen in Sluis