Te koop: voormalige terrein Euregiotuinen met opstal

Gemeente Sluis is op zoek naar een geschikt initiatief voor het voormalige terrein Euregiotuinen, net buiten de bebouwde kom van Oostburg. Het terrein van 12,96 hectare is oorspronkelijk ingericht voor tuinbezichtigingen, met een entreegebouw ontworpen door architectenbureau Rau & Partners. Sinds 2004 is het terrein met gebouw niet meer in gebruik.

Plan indienen
Geïnteresseerden kunnen tot 22 september een plan met bod indienen. Wij nodigen u uit om uiterlijk 22 september een aanbod aan de gemeente  te doen, bestaande uit een omschrijving van uw plan en een bod.  Vervolgens zal uit de ingekomen plannen een selectie worden gemaakt en zal een keuze worden gemaakt voor een voorkeursinitiatief. Hiermee zullen de eerste gesprekken over verkoop en voorwaarden plaatsvinden.  Gemeente behoudt zich het recht voor geen enkel aanbod te aanvaarden indien er geen plannen zijn die kwalitatief en financieel  voldoende krachtig zijn.

Bezichtingsdagen
Wilt u dit object bezichtigen? Dat kan op onze bezichtigingsdagen 4 juli  van 9u30 tot 11u30 en op 26 juli van 9u30 tot 11u30

Voorwaarden

  • De locatie Euregiotuinen bestaat uit verschillende percelen (T1000, T1489, T1001 en T1412). Het initiatief moet gericht zijn op volledige overname van al deze percelen (geen verhuur, geen opsplitsing van percelen en geen overname van slechts één of enkele percelen). Enige uitzondering hierop kan gevormd worden door een splitsing van T1412 (perceel grenzend aan Oostburg).
  • Woningbouwontwikkeling wordt niet toegestaan op deze locatie.
  • Verblijfsrecreatie als hoofdfunctie is niet mogelijk. Verblijfsrecreatie kan echter kleinschalig, onderscheidend en als nevenactiviteit behorend bij een andere hoofdactiviteit worden overwogen.
  • Het initiatief moet zichzelf financieel kunnen bedruipen. Er zal een marktconforme prijs gehanteerd worden en er zal van gemeentewege geen bijdrage verleend worden aan de exploitatie van het initiatief.
  • Bedrijfsmatige activiteiten die thuishoren op een bedrijventerrein worden niet toegestaan.
  • Naburig perceel T1003 (een groenstrook) is eigendom van het Waterschap. Het is aan de initiatiefnemer om over gebruik of overname van deze strook afspraken te maken met het Waterschap. Deze strook vormt vanzelfsprekend geen onderdeel van de onderhandelingen tussen gemeente en initiatiefnemer.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Arthur Van Hoeve (0117) 457 184 -avanhoeve@gemeentesluis.nl of Carin Simons, (0117) 457 217 - csimons@gemeentesluis.nl.