Ondernemersloket: nieuws voor ondernemers - 1 december 2020

De Dag van de Ondernemer 20 november ‘20

In heel Nederland werden op deze dag ondernemers in het zonnetje gezet. Ook wij besteedden aandacht aan het belang van de ondernemers voor onze gemeente. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid én beïnvloeden de leefbaarheid. In een filmpje spreken wethouders Marianne Poissonnier en Jack Werkman de ondernemers uit onze gemeente een speciaal dankwoord toe. Jack Werkman, portefeuillehouder Economie van de gemeente Sluis: “alle ondernemers uit onze gemeente, bedankt voor jullie inzet, flexibiliteit en doorzettingsvermogen!” Het filmpje kan je hier bekijken.

Attentie voor starters!

Zoals verteld in het filmpje hebben wij deze editie extra aandacht besteed aan de starters. Voor hen ligt een attentie klaar. Ben jij dit jaar als ondernemer in onze gemeente gestart? Laat het ons weten via ondernemen@gemeentesluis.nl en we bezorgen je graag per post het boek Toptrends voor ondernemers, van trend naar toepassing.

In gesprek met de wethouder

Ondernemers die hier prijs op stellen kunnen een afspraak maken om met wethouder Jack Werkman in gesprek te gaan. Heb je een vraag of wil je gewoon je verhaal kwijt? Hiervoor kan een telefonische of digitale MS Teams afspraak worden gemaakt via ondernemen@gemeentesluis.nl.

Digitale bedrijfsbezoeken

Nu de bedrijfsbezoeken op locatie niet door kunnen gaan, organiseerden wij onlangs twee digitale bedrijfsbezoeken voor het college van B&W.                         

Eerst hadden wij een afspraak met Stephan Vercouteren, vestigingsdirecteur bij Sligro in Sluis. Hij gaf een korte presentatie en vertelde waar Sligro voor staat en wat specifiek is voor de vestiging in Sluis.

    

Daarna volgde een gesprek met Ellen en Dennis Coppens-Lampaert van De Ambachterie.

Ooit vanuit huis begonnen met het maken van ambachtelijke kroketten en bitterballen. Inmiddels wordt vanuit hun bedrijf op het bedrijventerrein in Oostburg een uitgebreid assortiment geproduceerd voor levering aan de horeca in Nederland en België.                                   

Cijfers toerisme 2019 en prognose 2020

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft een leaflet samengesteld met de nieuwste toeristische cijfers voor de gemeente Sluis. Er wordt niet enkel inzicht gegeven in de omvang van verblijfstoerisme en de economische spin-off daarvan in 2019, ook de ontwikkeling van het verblijfstoerisme 2020 en informatie over waardevol toerisme komen aan bod. 

Het leaflet met de nieuwste toeristische cijfers is gepubliceerd op onze website.

Coronavragenuurtje wethouder en gedeputeerde Provincie Zeeland voor ondernemers gemeente Sluis

Wethouder Jack Werkman en gedeputeerde Jo-Annes de Bat staan dinsdag 15 december tussen 18.30 en 19.30 uur, telefonisch, ondernemers te woord over corona en de gevolgen voor hun ondernemingen. Ondernemers uit de gemeente Sluis die vragen hebben of hun zorgen willen uiten, kunnen telefonisch in contact komen met de wethouder en gedeputeerde.

Op 15 december kan hiervoor vanaf 18.15 u. gebeld worden naar het nummer 0117-457161.

Het Sluisse vragenuurtje is een initiatief van de taakgroep Economie, waarin gemeenten, provincie, Impuls Zeeland, VNO-NCW, Economic Board Zeeland, Arbeidsmarktregio Zeeland, ZLTO en de toeristische sector zich samen inzetten om tot oplossingen te komen voor economische vraagstukken rondom corona.

Basisregels Afhaalservice

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheden voor horecabedrijven om tijdens de lockdown tijdelijk maaltijden te bezorgen of te laten afhalen om zo extra inkomsten te genereren. Hieraan is wel een aantal eisen verbonden. Die zijn nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het eerdere bericht hierover vindt u op de website https://www.ondernemeninsluis.nl/nieuws terug.

Wij merken dat er toch nog enige onduidelijkheid is over de verkoop van alcohol. Ter voorkoming van misverstanden wijzen wij u op het volgende:

Eetgelegenheden mogen zwakalcoholhoudende producten in combinatie met etenswaar verkopen. Dit betekent dat een restauranthouder bij een afhaalmaaltijd alcoholhoudende dranken in een gesloten verpakking mag meeleveren, maar niet ter plekke mag schenken of uitdelen. Uiteraard mogen er geen alcoholische dranken worden verkocht aan personen onder de 18 jaar. Prijs(stunt)acties zijn niet toegestaan. Het is niet de bedoeling dat horecaondernemers sterke dranken gaan leveren. Dit is voorbehouden aan slijterijen. Let op! Tussen 20.00 en 07.00 uur mag géén alcohol worden verkocht of bezorgd.

Na de heropening mag vanaf dat moment alleen alcohol worden verstrekt voor gebruik ter plaatse.

Bericht voor detailhandel en supermarkten

Gebaseerd op het recent aantal coronabesmettingen zijn strengere maatregelen van toepassing. Deze maatregelen hebben als doel om het aantal contactmomenten en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Om ervoor te zorgen dat deze maatregelen het beoogde effect hebben, is strikte(re) naleving een absolute vereiste. Daarom wordt er nu ook steviger ingezet op handhaving van de maatregelen.

Uiteraard is het naleven van de coronamaatregelen een gezamenlijke verantwoording van inwoners, bezoekers, ondernemers en gemeente. Veel brancheorganisaties hebben de RIVM-richtlijnen vertaald naar de dagelijkse praktijk van hun sector in concrete plannen voor op de werkvloer. Wij verzoeken u deze maatregelen zorgvuldig op te volgen.

Het volledige bericht én het afsprakenkader verantwoord winkelen en openbare ruimte vindt u op onze website.

Op de website van de RND (Raad Nederlandse Detailhandel) is een handige pagina ingericht met betrouwbare informatie over bijvoorbeeld de laatste maatregelen, brancherichtlijnen en meer. Via de pagina https://www.rndweb.nl/standpunten/corona vindt u o.a. een handige communicatietoolkit voor winkeliers met posters, social media banners, graphics, de Coronacalculator en de brancheprotocollen.