Ondernemersloket: nieuws voor ondernemers - 26 maart 2021

Het Ondernemersloket informeert de ondernemer over diverse ontwikkelingen in de gemeente Sluis via de ondernemersverenigingen, brancheverenigingen, de websites www.ondernemeninsluis.nl en www.gemeentesluis.nl, facebookpagina ondernemersloket gemeente sluis en de nieuwsbrief Nieuws voor ondernemers.

Verordeningen precario- en reclamebelasting

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de steunmaatregelen die het college van burgemeester en wethouders heeft genomen in het kader van de Coronacrisis. In het bericht was aangegeven dat ten aanzien van precariobelasting voor terrassen en uitstallingen en reclamebelasting Oostburg de gemeenteraad in maart een besluit neemt. De gemeenteraad heeft gisteravond het volgende besloten:

 • Er wordt geen precario in rekening gebracht voor het hebben van een terras en uitgestalde zaken langs en aan gevels vanaf 14 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.
 • Voor 2021 wordt het precariotarief voor het hebben van een terras en uitgestalde zaken langs en aan gevels op nul gezet. Dat betekent dat ook geen precario wordt geheven voor de toegestane uitbreiding van de terrassen als gevolg van de coronamaatregelen.
 • Voor 2021 wordt het tarief voor de reclamebelasting Oostburg op nul gezet.

Hulp voor ondernemers

Voor een overzicht van de ondersteuningsmaatregelen genomen door de gemeente Sluis in het kader van
de coronacrisis verwijzen wij u naar de website van de gemeente Sluis Hulp voor ondernemers - Website gemeente Sluis.

Hier vindt u ook de toelichting en aanvraagformulieren voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). TOZO 4 kan worden aangevraagd van 1 april 2021 tot 1 juli 2021. De formulieren voor de aanvraag staan uiterlijk op 1 april op de website.

Ook in 2021 is tijdelijke terrasuitbreiding toegestaan

In mei 2020, na de eerste lockdown, heeft de gemeente Sluis besloten dat de terrassen in de gemeente, onder voorwaarden en waar de infrastructuur het toeliet, verruimd mochten worden. Dit om horecaondernemers letterlijk meer ruimte te geven om in de coronatijd te kunnen voldoen aan de verplichte 1,5 meter afstand. Medio 2020 was nog niet voorzien welke impact de coronacrisis zou hebben, er is sprake van een strenge lockdown en de horeca is sinds 15 oktober 2020 gesloten.

Op het moment dat de terrassen, al dan niet onder beperkingen weer open mogen, zal de behoefte aan (uitgebreide) terrassen naar verwachting onverminderd hoog zijn. De gemeente wil hier op tijd klaar voor zijn en snel kunnen schakelen. Vandaar dat vooruitlopend op de mogelijke opening van de terrassen besloten is om ook voor het jaar
2021 tijdelijke terrasuitbreiding toe te staan. Hiermee krijgen ondernemers de zekerheid dat zij het verruimde terras weer in gebruik mogen nemen zodra de opening van terrassen een feit is.

Ondernemers die in 2020 een tijdelijke vergunning voor uitbreiding van hun terras hebben ontvangen, hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Er worden dan geen legekosten in rekening gebracht. Wel kan het zijn dat door een gewijzigde lokale situatie, bijvoorbeeld als gevolg van (aanstaande) werkzaamheden, een extra terras niet meer mogelijk is. Alle ondernemers krijgen individueel bericht over de voortzetting van hun tijdelijk terras.
Daarnaast blijft het mogelijk om een gewijzigde aanvraag in te dienen. Ondernemers die niet eerder van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt en dit nu wel willen, kunnen onder dezelfde voorwaarden een aanvraag indienen. Er wordt geen precario in rekening gebracht voor de tijdelijke terrasuitbreiding tijdens de Coronacrisis.
Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar apv@gemeentesluis.nl of neem telefonisch contact
op met het cluster vergunningen via: +31 117 457 339.

 Structureel overleg met ondernemers – COVID19

Sinds 18 maart organiseert de gemeente Sluis een structureel overleg met ondernemers en vertegenwoordigers van ondernemers- en brancheverenigingen. Wekelijks gaan burgemeester Vermue, wethouder Werkman en wethouder Poissonnier via Teams met ondernemers in gesprek over de coronacrisis. Het doel van het overleg is inzicht krijgen in de problematiek die speelt en afstemming zoeken in de acties die zowel vanuit de gemeente als vanuit ondernemers en branches worden ondernomen. Ook wordt gesproken over landelijke regelingen en verwachtingen en doelen voor de korte en lange termijn.

U kunt zich nog steeds aanmelden voor deelname. Meer informatie vindt u in de uitnodiging  
Uitnodiging ondernemers voor structureel overleg Covid-19 | Ondernemen in Sluis

Volgt u de Coronamonitor Zeeland?

https://swirlmailer.contacta.nl/img/templates/2020/coronamonitor_Header_NB.jpg

In de Coronamonitor, nieuwsbrief van deze week is er aandacht voor:

 • Regiekaart voor ondernemers op zoek naar ondersteuning
  Bij veel ondernemers komen er vragen naar boven over het voortbestaan van de onderneming. Vragen over alle regelingen, maar ook over hoe u de crisis kunt door komen? Deze regiekaart helpt u om snel duidelijkheid te krijgen:  Vind snel het juiste adres met de regiekaart. | Coronamonitor Zeeland | Coronamonitor Zeeland
 • Meer maatwerk voor ondernemers
  Vanuit ondernemers en de Zeeuwse bestuurlijke taakgroepen Economie en Toerisme is een lobby gestart voor meer maatwerk in de regelingen.
 • Verruiming TVL
  Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, maakte in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat er twee nieuwe hardheidsclausules zullen worden opgenomen binnen de TVL-regeling.

Bekijk het volledige nieuwsoverzicht op https://corona.zeeland.nl

Bent u bekend met het SOS Programma Dockwize?

Het programma is geschikt voor zowel horecaondernemers die nú op zoek zijn naar (acute) ondersteuning om te zorgen dat ze het hoofd boven water kunnen houden, als ondernemers die willen werken aan de toekomstbestendigheid van hun horecaonderneming.

Het SOS programma van Dockwize, editie horeca is een intensief programma waarin Zeeuwse horecaondernemers individueel worden begeleid door een team van experts. Zij geven de ondernemers in korte tijd inzicht in hun huidige situatie, financiële mogelijkheden, geven concrete handvatten en ideeën om de schade te beperken en bouwen samen met de ondernemers aan een positieve toekomst door middel van een concreet actieplan.

Ben je geen horecaondernemer, maar heb je door de coronamaatregelen toch behoefte aan ondersteuning? Mail dan naar sos@dockwize.nl en er wordt bekeken of er passende ondersteuning geboden kan worden.