Ondernemersloket: nieuws voor ondernemers

         

1 oktober 2020             


Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

Vanaf 1 oktober 2020 start TOZO 3. Het kabinet wil zelfstandig ondernemers in deze tijd, waarin extra maatregelen nodig zijn, ruimhartig blijven ondersteunen. Daarbij past een aanscherping voor de Tozo-uitkering per 1 oktober niet. Het kabinet kondigde daarom aan de beperkte vermogenstoets niet per die datum in te laten gaan. De termijn voor de uitkering levensonderhoud wordt verkort tot maximaal 6 maanden (1 oktober 2020 tot uiterlijk 1 april 2021) in plaats van 9 maanden zonder vermogenstoets. Daarna kan de ondernemer een vervolgaanvraag indienen voor nog 3 maanden uitkering levensonderhoud (1 april tot 1 juli 2021). Er geldt voor deze periode van 3 maanden dan wel een vermogenstoets.

Op de website: https://www.gemeentesluis.nl/Ondernemers/Financi_le_ondersteuning/Hulp_voor_ondernemers
vindt u meer informatie over het TOZO-3 pakket. Hier kunt u tevens terecht voor de aanvraagformulieren TOZO 3 gemeente (volledig en verlenging) en u vindt hier de infographic steunpakket voor economie en arbeidsmarkt.

Week van de Veiligheid: 5-11 oktober 2020

Een bekende die snel geld nodig heeft? Niet-geleverde mondkapjes? Een vage websitelink? In tijden van corona zoeken criminelen naar andere manieren om geld af te troggelen. Waar het aantal woninginbraken tijdens de coronacrisis landelijk juist daalde, steeg het aantal meldingen van online oplichting. Tijdens de Week van de Veiligheid (5-11 oktober 2020) vraagt de gemeente samen met o.a. de politie extra aandacht voor de weerbaarheid van u als burger en als ondernemer tegen criminaliteit. Ook Veiligheidsregio Zeeland besteedt aandacht aan de Week van de Veiligheid. Kijk voor meer informatie op www.zeelandveilig.nl/veiligheidsweek.

De komende week is er dagelijks berichtgeving vanuit de politie en Veiligheidsregio Zeeland. De politie zet vol in op de preventie van cybercrime. Elke dag wordt een onderwerp of incident belicht en voorzien van tips om de weerbaarheid te vergroten. Onderwerpen als Marktplaatsfraude, open wifi en geldezels komen aan bod. Houd de Facebookpagina van Politie Team Zeeuws-Vlaanderen en Veiligheidsregio Zeeland in de gaten en zorg dat u weerbaar bent tegen criminelen!

MONO-zakelijk

Een ander aspect op het gebied van veiligheid is verkeersveiligheid. De start van de MONO-zakelijk: ongestoord onderweg werkt beter campagne gaat 5 oktober 2020 van start en valt in de Week van de Veiligheid. Als werkgever zorg je voor een veilige werkomgeving. Die verantwoordelijkheid heb je niet alleen op de werkvloer, maar ook voor de medewerkers die onderweg zijn. Vanachter het stuur vergaderen en berichten lezen is niet veilig en niet slim. Ongestoord onderweg zijn zodat medewerkers hun ogen op de weg houden en niet op hun scherm. Rij MONO en fiets MONO naar je werk en naar huis. Ook de gemeente Sluis vraagt aandacht voor de MONO-zakelijk campagne. Laat u niet afleiden in het verkeer en kom veilig thuis! Kijk voor meer informatie op:  https://monozakelijk.nl.

Business to Business avond 2020 uitgesteld

Zoals u van ons gewend bent organiseren wij elk jaar, i.s.m. Rabobank Zeeuws-Vlaanderen, een netwerkavond met bedrijfsbezoeken voor alle ondernemers in West Zeeuws-Vlaanderen. Dit jaar zou alweer de 18e editie worden georganiseerd. Als gevolg van de coronacrisis moeten wij de B2B helaas uitstellen.

Wij hopen u in de loop van volgend jaar weer uit te kunnen nodigen voor een inspirerende avond waarbij wij elkaar kunnen ontmoeten. Zodra er een nieuwe datum bekend is, hoort u van ons!

MKB-Vriendelijkste gemeente

Bent u tevreden over onze dienstverlening aan u als ondernemer? Wat gaat er goed? En wat minder?

Daarnaar doet MKB-Nederland elke twee jaar onderzoek. De resultaten geven inzicht in het ondernemersklimaat van de gemeente en geven handvatten voor verbetering. In 2019 behaalden wij het resultaat MKB-vriendelijkste gemeente van Zeeland. Dit jaar doen we mee met een extra peiling met verdiepingsvragen.

Uw mening telt!

Deze maand ontvangt u per post een uitnodiging om online deel te nemen aan het onderzoek. In de uitnodigingsbrief vindt u een link naar de digitale vragenlijst. Wij hopen dat u meedoet want uw inbreng is erg waardevol. Het invullen kost slechts vijf minuten van uw tijd.

Project Facet

Verduurzaming bedrijfsvoering ondernemingen in de toeristische sector

Momenteel loopt het Interreg 2 Zeeën project FACET (Facilitate the Adoption of Circular Entrepreneurship in the Tourism and Leisure sector). Dit is een Europees project gericht op ondernemers in de toeristische-/vrijetijdssector die hun bedrijf willen verduurzamen. Dat kan op diverse thema’s: water, afval, duurzame verpakking, gezamenlijke inkoop, circulaire accommodaties en duurzame energie.

Minimaal 20 ondernemers in de vrijetijdseconomie in Zeeland kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning door middel van intakegesprekken en door een financiële bijdrage om een circulair bedrijfsplan te realiseren.
Lees meer over het Interreg 2 Zeeën project FACET op https://www.impulszeeland.nl/nl/showcase/facet

Brochure Adviezen nieuwbouw bedrijfspand

Veel ondernemers laten maar 1 keer in hun carrière een nieuw bedrijfspand bouwen. Tijdens de voorbereiding van de bouw kunnen ondernemers belangrijke beslissingen nemen die bepalend zijn voor het energieverbruik tijdens de gebruiksfase. In deze brochure vinden ondernemers en hun adviseursinformatie over maatregelen die zij kunnen nemen om de energievraag van een nieuw bedrijfsgebouw te beperken. Geïnteresseerd? Stuur een berichtje naar ondernemen@gemeentesluis.nl en wij sturen je de brochure graag toe.

Coronamonitor
De Coronamonitor is weer geactualiseerd https://corona.zeeland.nl/