Nieuwsupdate Taskforce Promotie & Marketing - nummer 6 - 26 juni 2020

Hierbij de zesde nieuwsbrief van de Taskforce Promotie & Marketing. Hierin vragen we jullie medewerking om WeZienJeHierGraag zichtbaar te maken in heel West Zeeuws-Vlaanderen. Ook lees je meer over het Plan van Aanpak, dat wordt behandeld door de gemeenteraad op donderdag 2 juli, en over de vervolgbrief aan staatssecretaris Mona Keijzer.

Campagne voor de hele gemeente: we hebben je nodig!

Onze promotiecampagne WeZienJeHierGraag wordt steeds zichtbaarder; online, offline en op straat. Ook in publiekscommunicatie over de coronamaatregelen passen we onze huisstijl toe. Dat betekent dat je ons straks ook tegenkomt in folders, op het strand en ga zo maar door. Maar alleen als we met elkaar heel West Zeeuws-Vlaanderen in de schijnwerpers
zetten, worden we overal zichtbaar. En dat is nu juist de bedoeling! Help je mee?!


1. Deel, like en volg #wezienjehiergraag.nl!
2. Gebruik de middelen uit de toolbox, die je eerder ontving via de nieuwsbrief. Zo kun je bijvoorbeeld het logo (zonnehart) gebruiken als omslagfoto op Facebook.

3. Haak met bestaande initiatieven, ideeën of acties aan bij onze campagne. Zoals ondernemers in Sluis deden. Zij wilden spandoeken boven de winkelstraat hangen met een oproep om je aan de coronamaatregelen te houden en koppelden dit aan onze huisstijl.

Voor iedereen
De oproep om mee te doen geldt uiteraard voor iedereen die onze de gemeente een warm (zonne)hart toedraagt! Van ondernemers tot inwoners, van stads- en dorpsraden tot belangenverenigingen, van culturele instellingen tot
sportverenigingen…


Ideeën
Heb je ideeën of initiatieven die passen binnen onze campagne? Of wil je graag nog een keer huisstijlelementen ontvangen zoals het zonnehart of een banner? Laat het ons weten via hallo@wezienjehiergraag.nl. We helpen je graag!

We kijken ernaar uit om gezamenlijk onze prachtige gemeente in de schijnwerpers te zetten!

Gemeenteraad 2 juli

In het Plan van Aanpak lichten we onze promotie- en marketingacties voor de korte (tot en met juni 2020) en middellange (juli – december 2020) termijn toe en leggen we de verbinding met de cultuursector, het verenigingsleven en de stads- en dorpsraden.

Verder met promotiecampagne
We vragen aan de gemeenteraad om financiële middelen beschikbaar te stellen, zodat we onze promotiecampagne vanaf juli verder kunnen invullen. De boekingen in de zomervakantie stemmen positief, maar daarmee halen we de omzetschade als gevolg van de coronacrisis beslist niet in. Daarom willen we verder met onze campagne en deze ook richten op spreiding van bezoekers tijdens drukte en op het verleiden van verblijfstoeristen in het najaar. Zo proberen we de omzetschade dit jaar zoveel mogelijk te beperken.

Ondersteuning voor leefbaarheid
Staat het ondernemersklimaat onder druk, dan staat de leefbaarheid dat ook. Door de samenhang hebben we culturele instellingen, verenigingen en stads- en dorpsraden meegenomen in het plan. Uit persoonlijk contact en uit ingevulde vragenlijsten blijkt dat ook zij het zwaar te verduren hebben. Om het ergste leed te verzachten, vragen we de gemeenteraad om ook hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen.

Behandeling 2 juli
Wethouder Jack Werkman bood het plan aan tijdens de commissievergadering van 23 juni. Tijdens deze vergadering is besloten om het plan te agenderen voor de gemeenteraad op 2 juli (en niet 25 juni zoals we in de vorige nieuwsbrief aangaven). Dan wordt het plan besproken en neemt de gemeenteraad een besluit.

Vanwege de coronamaatregelen is het voor publiek niet mogelijk om de vergaderingen bij te wonen. Wel kun je deze live beluisteren via de website van de gemeente Sluis. In de volgende nieuwsbrief informeren we je over de uitkomsten. Het plan met bijbehorende bijlagen kun je raadplegen via
https://bit.ly/383et6Z (agendapunt 07, bijlagen c1 t/m c4).

Noodoproep
De brandbrief die ondernemersverenigingen gezamenlijk op 27 april aan staatssecretaris Mona Keijzer stuurden, krijgt een vervolg. Donderdag 25 juni is namens het college van Burgemeester en Wethouders, de Taskforce, de middenstandsvereniging van Sluis en de Vereniging van Vastgoedeigenaren Sluis opnieuw een brandbrief (https://bit.ly/3g5NlqR) naar de staatssecretaris gestuurd. Daarin vragen zij aandacht voor het rapport HZ/Kenniscentrum Kusttoerisme (zie voor het rapport de vorige nieuwsbrief), waaruit de enorme impact van de coronacrisis op het ondernemersklimaat in Sluis blijkt. Uiteraard benadrukken ondertekenaars in de brief de uitzonderlijke situatie van de hele gemeente en nodigen zij de staatssecretaris uit om hierover in gesprek te gaan.

Vragen?
Vragen over de Taskforce? Stel ze via hallo@wezienjehiergraag.nl. Ondernemers die deze nieuwsupdate niet rechtstreeks ontvangen van de Taskforce of een ondernemersvereniging, kunnen zich hiervoor aanmelden via info@ondernemeninsluis.nl.