Nieuwsupdate Taskforce Promotie & Marketing - nummer 5 - 19 juni '20

Nieuwsbrief Taskforce Promotie & Marketing

                                                                                                 nummer 5 | 19 juni 2020

Beste ondernemers en overige geïnteresseerden,

Hierbij de vijfde nieuwsbrief van de Taskforce Promotie & Marketing. Hierin lees je meer over de resultaten van onze promotiecampagne, het plan van aanpak en het onderzoek van HZ/Kenniscentrum Kusttoerisme over de impact van de coronacrisis in onder andere Sluis.

Resultaten social media

Sinds de live gang van de video heeft deze inmiddels meer dan 70.000 personen bereikt en is de video meer dan 350 keer gedeeld. De betrokkenheid is groot. Berichten worden veelvuldig gedeeld, geliked en er wordt volop gereageerd. Met name de posts waarin de ‘hoofdrolspelers’ van de video vertellen over hun favoriete plek in West Zeeuws-Vlaanderen scoren goed.

De komende tijd willen we Facebook verder uitbouwen als platform ter promotie van West Zeeuws-Vlaanderen, met nieuws, verhalen, foto’s, interviews en leuke, originele (historische) feiten en weetjes over onze streek. Daarbij richten we ons ook op diegenen die niet gebonden zijn aan het hoogseizoen. Want onze streek is het hele jaar door een bezoek meer dan waard! Met de inhoud versterken we het imago en de affiniteit met de regio (passie voor West Zeeuws-Vlaanderen). De acties die we hiervoor willen ondernemen, nemen we op in het plan van aanpak voor de gemeenteraad.

Online advertentiecampagne

Op dit moment lopen er diverse online advertentiecampagnes om de campagne WeZienJeHierGraag te promoten onder diverse doelgroepen. De doelgroepen hiervan zijn Nederlandse en Belgische jonge gezinnen en vijftigplussers. In totaal lopen er nu meer dan tien advertenties, ieder met een eigen beeld en tekst. De online doelstelling is traffic genereren naar www.wezienjehiergraag.nl. De offline doelstelling is om vanuit de campagnewebsite potentiële gasten te enthousiasmeren/stimuleren om de gemeente te bezoeken.

Binnen twee weken zijn meer dan 83.000 mensen bereikt. Daarvan klikten 4.900 door naar de website (een doorklikpercentage van 1% is 'normaal'). Op hoofdlijnen is het interactieniveau (vraag/reactie en antwoord) onder zowel Nederlanders als Belgen hetzelfde. Iedere reactie verdient uiteraard een reactie terug. Middels webcare versterken we de boodschap/het merk WeZienJeHierGraag en dragen we bij aan positief sentiment. Kortom, we zijn zeer tevreden over de resultaten tot nu toe!

WeZienJeHierGraag steeds zichtbaarder

Onze slogan is niet alleen online zichtbaar, maar uiteraard ook offline. Zoals in artikelen in huis-aan-huisbladen. Ook buiten op straat kom je ons tegen: in de kern Sluis komen boven de winkelstraten spandoeken te hangen met de campagnetitel, gerelateerd aan coronamaatregelen. Zo attenderen we onze bezoekers op de geldende regels, gekoppeld aan een positieve boodschap. Wel zo gastvrij! Mocht hiervoor ook interesse zijn vanuit andere kernen, stuur dan een mail naar hallo@wezienjehiergraag.nl.

Afbeelding met weg, schermafbeelding, racket, vasthouden

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met schermafbeelding, weg, slaan, bal

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met bal, spelen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met racket, bal, speler, vasthouden

Automatisch gegenereerde beschrijving

Plan van Aanpak

Op dit moment zetten we laatste puntjes op de i van het plan van aanpak. In dit plan lichten we onze acties voor de korte (tot en met juni 2020) en middellange (juli – december 2020) termijn toe en geven we een doorkijk naar de langere termijn (2021). Ook leggen we de verbinding met de cultuursector, het verenigingsleven en de stads- en dorpsraden. Deze sectoren ontvingen namens de Taskforce een vragenlijst die de impact van de coronacrisis in beeld brengt. De reacties laten zien dat ook deze sectoren het zwaar te verduren hebben. Hun belangen nemen we nadrukkelijk mee, ook op de langere termijn. In het plan nemen we tot slot conclusies, aanbevelingen en een financiële paragraaf op.

Op 23 juni behandelt de raadscommissie Samenleving/Middelen het plan. Vervolgens wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad op 25 juni. Vanwege de coronamaatregelen is het voor publiek niet mogelijk om de vergaderingen bij te wonen. Wel kun je deze live beluisteren via de website van de gemeente Sluis. In de volgende nieuwsbrief informeren we jullie over de uitkomsten.

Impact corona op detailhandel en horeca

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme onderzocht de impact van de coronacrisis op detailhandel en horeca in Zeeuwse steden. Ook de kern Sluis is daarin meegenomen. Donderdag 18 juni werden de resultaten gepresenteerd. Daaruit blijkt dat respondenten een fors omzetverlies hebben; ondernemers uit Sluis verwachten dat het verlies uitkomt op -56% in de periode maart tot en met augustus, in overige Zeeuwse steden is dat -36%. Dit correspondeert met een omzetverlies van € 59 miljoen voor de deelnemende ondernemers. De herkomst van de omzet laat zien dat in Sluis 90% van de omzet van buiten Zeeland komt.

Resultaten die de grote impact van de coronacrisis in ons gebied onderstrepen. Burgemeester Marga Vermue en wethouder Jack Werkman benadrukken dit nog eens in een interview, met daarbij de stellige oproep aan staatssecretaris Mona Keijzer om af te reizen naar West Zeeuws-Vlaanderen en met ons in gesprek te gaan.

Meer informatie:

https://corona.zeeland.nl/livestream-18-juni-hoe-staat-de-zeeuwse-economie-er-voor.html.

https://corona.zeeland.nl/onderzoek-detailhandel-zeeuwse-steden-uitnodiging-voor-mona-keijzer.html

Vragen?

Vragen over de Taskforce? Stel ze via hallo@wezienjehiergraag.nl. Ondernemers die deze nieuwsupdate niet rechtstreeks ontvangen van de Taskforce of een ondernemersvereniging, kunnen zich hiervoor aanmelden via info@ondernemeninsluis.nl.

Met een zonnige West Zeeuws-Vlaamse groet,

Taskforce Promotie & Marketing