Nieuwsupdate Taskforce Promotie & Marketing - nummer 3 - 4 juni 2020

Dit is alweer de derde nieuwsbrief van de Taskforce Promotie & Marketing! Afgelopen week is achter de schermen veel gebeurd, waarover we je graag alles vertellen in deze nieuwsbrief.

Nieuw jasje
Zoals je ziet, heeft de nieuwsbrief een nieuw jasje gekregen, passend bij de huisstijl die is ontworpen voor onze promotiecampagne ‘Welkom en veilig in de gemeente Sluis: we zien je hier graag’. We gaven je al een tipje van de sluier in de vorige nieuwsbrief. De huisstijl voeren we door in álle campagne-uitingen: van nieuwsbrief tot persbericht, van website tot
social media. Hoe meer we dit laten terugkomen, hoe meer herkenning!

Promotiecampagne later van start
Wilden wij nèt zondag 31 mei om 12.00 uur live gaan met onze promotiecampagne, werden de grenzen met België de zaterdag ervoor plotseling geopend (voor noodzakelijk winkelen en familiebezoek). Dit besluit vanuit België kreeg de nodige aandacht, in de media en op social media. Natuurlijk zijn we blij met deze versoepeling, want ook onze Zuiderburen zien we hier graag. Maar in overleg met de gemeente stelden we de start van onze campagne uit, in afwachting van de toestroom van het aantal bezoekers tijdens het Pinksterweekend.

Live: vrijdag 5 juni, 12.00 uur!
Vrijdag 5 juni a.s. gaan we alsnog om 12.00 uur live! We starten dan officieel onze promotiecampagne met de plaatsing van de promotievideo op onze website en social media. In deze video is een hoofdrol weggelegd voor onze ondernemers, waaronder sterrenchef Edwin Vinke, en burgemeester Marga Vermue. De start van onze promotiecampagne brengen we breed onder de aandacht van lokale, regionale, nationale en Belgische media.

Kijk dus vrijdag klokslag 12.00 uur op:

  • Website: www.wezienjehiergraag.nl
  • Facebook: facebook.com/wezienjehiergraag/
  • Instagram: instagram.com/wezienjehiergraag/

Benieuwd? Check alvast de teaser van de promotievideo op onze Facebookpagina!

Communicatietoolbox
Nu de huisstijl klaar is en diverse platforms zijn ingericht, doen we graag een beroep op jou. Samen kunnen we zorgen voor een groot bereik en zichtbaarheid van onze boodschap. In onze communicatietoolbox vind je diverse afbeeldingen waarmee je de campagne via de eigen kanalen onder de aandacht kunt brengen bij inwoners en gasten. De toolbox kun je via deze link downloaden: https://we.tl/t-9XPbUFButj. (Let op: link is beperkt geldig, dus download nu meteen, want anders ga je het misschien vergeten). We kijken ernaar uit om samen met jou West Zeeuws-Vlaanderen in de schijnwerpers te zetten!

Middellange en lange termijn
De Taskforce Promotie & Marketing is ook in het leven geroepen om, naast korte termijn acties zoals de start van de promotiecampagne, een plan op te stellen voor de middellange en lange termijn. Met als doel versterking van het ondernemersklimaat tijdens en na COVID-19. Daarin nemen we ook de inbreng van stads- en dorpsraden, cultuursector en
verenigingsleven mee. Die inbreng verwerken we in een totaalplan, dat 24 juni a.s. wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Meer daarover in de volgende nieuwsbrief.


Vragen?
Vragen over de Taskforce, de toolbox of andere zaken uit deze nieuwsbrief? Stel ze via hallo@wezienjehiergraag.nl. Ondernemers die deze nieuwsupdate niet rechtstreeks ontvangen van de Taskforce of een ondernemersvereniging, kunnen zich hiervoor aanmelden via info@ondernemeninsluis.nl.

Met een zonnige West Zeeuws-Vlaamse groet,

Taskforce Promotie & Marketing