Nieuwsupdate Taskforce Promotie & Marketing – nummer 2 – 29 mei 2020

Hierbij de tweede nieuwsupdate van de Taskforce Marketing & Promotie. Hierin lees je meer over de plannen en acties die we ondernemen om onze gemeente weer op de kaart te zetten tijdens en na COVID-19. Voor meer informatie over de aanleiding, het doel en een overzicht met deelnemers verwijzen we je graag naar de eerste nieuwsupdate van 22 mei, die je onder andere vindt op deze website.

Werkgroep
Achter de schermen is een afvaardiging van de Taskforce vol enthousiasme aan de slag gegaan met promotie- en marketingacties. De deelnemers werken aan een plan van aanpak voor de korte, middellange en lange termijn. Daarin nemen we de inbreng mee van alle deelnemers van de Taskforce. Ook betrekken we hierin informatie die wordt opgehaald uit gesprekken met de stads- en dorpsraden, het verenigingsleven en de cultuursector.

We zien je hier graag!
Eén van de resultaten is de lancering van de titel voor de promotie- en marketingcampagne: ‘We zien je hier graag!’. Een titel die de lading dekt: we zien inwoners, dagjesmensen en verblijfstoeristen hier graag komen (en blijven)! Alle uitingen in het kader van deze campagne krijgen deze titel mee: eenduidig en herkenbaar. Inmiddels is ook een logo ontworpen. Met gepaste trots laten we hieronder zien hoe dat er uitziet op Facebook (de omslagfoto):

Acties korte termijn
Vooruitlopend op het plan van aanpak dat we op 24 juni ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad, gaan we al van start met de promotie- en marketingcampagne (met instemming van het college van B en W). Wachten is immers geen optie! De volgende acties staan op de planning:

  • Zondag 31 mei: lancering van de website en social media (Facebook en Instagram). De website is ter ondersteuning van de social mediacampagne. Op de website melden we FAQ’s ten aanzien van shoppen, uit eten, bezoek musea en verblijf in relatie tot corona. De social mediacampagne vertelt niet alleen ‘het is hier veilig’, maar is ook wervend (‘kijk eens hoe mooi het hier is’).
  • Zondag 31 mei: lanceren van een promotiefilmpje, die de boodschap ‘je bent welkom en het is veilig’ benadrukt.
  • Zondag 31 mei: beschikbaar stellen van een toolbox, met daarin promotiemateriaal die ondernemers en overige betrokkenen kunnen gebruiken in hun eigen communicatie.
  • Zaterdag 30 mei t/m zaterdag 6 juni: advertentie aan beide kanten van het digitale billboard langs de A58 richting Vlissingen, ter hoogte van Heinkenszand.
  • Komende week: onder andere advertenties in bushokjes van de voormalige kustbus.

Zondag om 12.00 uur live!
Zondag 31 mei gaan we dus live! De nieuwe promotiefilm staat die dag om 12.00 uur op de campagnewebsite www.wezienjehiergraag.nl en wordt daarnaast via Facebook en Instagram verspreid. Voor een groot bereik en zichtbaarheid van onze boodschap doen we graag een beroep op jullie! Volg ons alvast op Facebook (https://m.facebook.com/wezienjehiergraag) en Instagram (https://www.instagram.com/wezienjehiergraag/) en deel zondag vanaf 12.00 uur de promotievideo!

Filmpje voor inwoners
Vandaag, vrijdag 29 mei, is op de website en social media van de gemeente Sluis en het ondernemersloket dit filmpje geplaatst: //youtu.be/x0CxHGNc9-Y. Daarin gaat burgemeester Marga Vermue in op het belang van de opstart van de recreatie- en verblijfssector in relatie tot veiligheid. Hiermee willen we inspelen op signalen van inwoners, die bezorgd zijn over te veel drukte en de afname van veiligheid. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en staat ook voor ondernemers en de gemeente voorop! Daarom werken we nauw met elkaar samen, zodat onze promotiecampagne voortdurend aansluit op actuele ontwikkelingen en geldende maatregelen.

In de media
De Taskforce werd de afgelopen week een aantal keer genoemd in de regionale media:
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/120125/Promotiefilm-en-autoluwe-binnenstad-moet-Belg-weernaar-Sluis-lokken
https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/auto-s-mogen-vanaf-1-juni-niet-meer-door-het-centrum-vansluis-rijden~a6bcbdff/


Ook op de gemeentepagina van het ZVA van woensdag 27 mei besteedden we aandacht aan de T askforce. Daarnaast proberen we uiteraard nog meer free publicity te generen. Daarom versturen we aankomend weekend een persbericht over de Taskforce en de start van de campagne naar binnenen buitenlandse media.

We houden je op de hoogte
Via de nieuwsupdates houden we ondernemers, stads- en dorpsraden, culturele instellingen, verenigingen en overige geïnteresseerden op de hoogte. Uitgangspunt is dat deze wekelijks op vrijdag verschijnt. Zijn er actuele ontwikkelingen die niet kunnen wachten, dan infomeren we je uiteraard ook tussendoor. Zoals a.s. zondag, als we live gaan met de website en het promotiefilmpje lanceren. Ondernemers die deze updates niet via ondernemersverenigingen ontvangen, kunnen zich via
www.ondernemeninsluis.nl aanmelden voor de nieuwsupdates. Hou daarnaast websites, social media
en artikelen in de media in de gaten!

Vriendelijke groeten,

Taskforce Promotie & Marketing