Nieuwsbrief Taskforce Promotie & Marketing - nummer 13 - 18 september

Nieuwsbrieven Taskforce Promotie & Marketing

In de gemeente Sluis is, in opdracht van de gemeenteraad en op initiatief van ondernemers, een Taskforce opgericht.
Deze Taskforce gaat aan de slag met de promotie en marketing van onze gemeente.
Hiermee wil de Taskforce het ondernemersklimaat versterken.
Aan de Taskforce neemt een brede vertegenwoordiging vanuit verschillende ondernemersverenigingen en de gemeente deel.
Via nieuwsupdates informeert de Taskforce haar achterban.
De eerste nieuwsupdate is onlangs verspreid.
Omdat deze update bedoeld is voor alle ondernemers in de gemeente Sluis, plaatsen we de updates ook op deze website. https://www.gemeentesluis.nl/Ondernemers/Ondernemersloket/Nieuwsbrieven_Ondernemers