Informatiebijeenkomst Impuls Zeeland

Informatiebijeenkomst 27 januari 2022

Impuls Zeeland, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zeeland, versterkt ondernemend Zeeland in opdracht van Provincie Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten.
In de gemeente Sluis kennen heel wat bedrijven de weg naar Impuls voor ondersteuning, advies, informatie over subsidiemogelijkheden, innovatiefinancieringen en meer.
Uit gesprekken met ondernemers blijkt echter dat lang niet iedereen bekend is met de mogelijkheden die Impuls Zeeland biedt om hen verder te brengen.
 
Op uitnodiging van de gemeente Sluis informeren medewerkers van Impuls u graag over de mogelijkheden. Om het programma aan te laten sluiten op uw wensen inventariseren we uw informatiebehoefte.
 
Programma
In een plenair gedeelte zal Impuls een algemene uitleg geven over wat de regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Impuls Zeeland is, wat zij precies doen en hoe zij dat doen.
Daarna kunnen deelsessies gevolgd worden over diverse onderwerpen zoals:

Trade & Innovate

  • toelichting op internationalisering (matchmaking, landen- en marktkennis, hulp bij exportplan etc.)
  • uitleg over SIB vouchers en handelsmissies (bijv. Fruit Logistica 2022 in Berlijn).

 Innovatiefinancieringen

  • Vouchers voor versterken van Innovatievermogen en schrijven van een businessplan (Zeeland FM)
  • Innogo! (financieren in een vroege fase)
  • ZPF (Zeeuws Participatie Fonds)
  • Begeleiden van een aantal Innovatiesubsidies. Bijv. ZIS , MIT en het nieuwe OP-Zuid programma. Hierbij ook de subsidiewijzer RVO benoemen en EU-Fondsenwijzer.
  • Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland

 Zeeland in Stroomversnelling
Ook de Provincie Zeeland is vertegenwoordigd. Door middel van een presentatie zal dieper worden ingegaan op de subsidieregeling Zeeland In Stroomversnelling (ZIS).
 
Interesse?
Om het programma zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesse, horen wij graag over welke onderwerpen u geïnformeerd wilt worden. Suggesties zijn uiteraard ook welkom. 

Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk op 1 december via ondernemen@gemeentesluis.nl

Meer informatie volgt zodra het definitieve programma, plaats en tijd bekend zijn.