Coronatoegangsbewijs voor horeca

Oostburg, 24 september 2021 

Beste horecaondernemer,

Het kabinet heeft besloten om vanaf 25 september aanstaande de 1,5 meter afstand maatregel, los te laten. Dit geeft voor veel mensen gelukkig extra ruimte. Het is fijn dat deze positieve stap gezet wordt na zo’n lange tijd.

Komende periode gaat er gewerkt worden met een coronatoegangsbewijs (CTB) voor u als horecaondernemer, instelling of vereniging. Het gebruik hiervan is hopelijk één van de laatste maatregelen in de coronacrisis. Ik begrijp dat dit voor u vervelend en onpraktisch is, en dat dit niet voor iedereen zal voelen als een versoepeling. Toch ben ik blij dat het ook voor veel mensen meer mogelijkheden biedt. Al kijk ik ook uit naar een situatie zonder restricties en drempels.

Zolang dit niet het geval is, doe ik als burgemeester een dringend beroep op uw medewerking en het nemen van verantwoordelijkheid in het toepassen van deze maatregel en vraag ik u de landelijke regels in acht te nemen. Op Zeeuws niveau is inmiddels met de overkoepelende horeca constructief overleg gevoerd. Uitvoering van de landelijke regels is toegezegd en ik verwacht dat eerlijk gezegd ook van u.

In deze e-mail wil ik u verder informeren over wat praktische zaken op basis wat we nu weten over het controleren en de handhaving hierop.

Het controleren van het coronatoegangsbewijs (CTB) van een bezoeker is in de nieuwe situatie uw verantwoordelijkheid en de gemeente zal hier toezicht op houden. Dit zal vooral risicogericht zijn en daarbij kan, net als de afgelopen periode, steekproefsgewijze controle worden ingezet. Daarbij geldt het uitgangspunt dat de bezoekers primair zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de gestelde maatregelen. U wordt geacht te controleren of bezoekers een geldig CTB hebben, dat correspondeert met hun legitimatie.

Bij excessen zullen wij als gemeente moeten handhaven. Ik heb er alle vertrouwen in dat het zover niet zal komen. Ik ga er nogmaals van uit dat u die verantwoordelijkheid oppakt en wij willen u daarbij ook zo goed mogelijk helpen zoals onderstaand bij het kopje vragen is aangegeven.

Het coronatoegangsbewijs is niet nodig:

  • bij terrassen in de buitenlucht die van boven of aan 3 zijden open zijn;
  • bij een plechtigheid van een uitvaart;
  • als er alleen sprake is van afhaal van eten/drinken.

Op de website van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/ondernemers is alle informatie te vinden over het coronatoegangsbewijs, hoe u deze controleert en een toolkit voor met communicatiemiddelen voor ondernemers.

Aanvragen bewijs
Als gemeente hebben we aandacht voor onze inwoners die geen mobiele telefoon hebben of niet goed weten hoe zij het coronabewijs moeten overleggen. Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs staat alle informatie over wat te doen als je geen smartphone hebt of een print wilt.

Testlocatie Oostburg
Stichting Open Nederland opent zondag 26 september een testlocatie op het Ledelplein in Oostburg. Vanaf zaterdag 25 september kan via www.testenvoortoegang.nl een afspraak gemaakt worden voor een sneltest in de gemeente Sluis.

Vragen
Ik kan mij voorstellen dat de invoering van het coronatoegangsbewijs de nodige vragen oproept. Als gemeente weten wij ook niet alles, maar u kunt altijd bij ons terecht voor het stellen van uw vraag. U kunt uw vragen mailen naar ondernemen@gemeentesluis.nl. Zet in uw mail zo specifiek mogelijk uw vraag met uw contactgegevens. Dan kunnen we alvast wat uitzoekwerk doen voordat we u bellen of mailen.

Samen komen we ook door deze (hopelijk) laatste fase van coronabeperkingen. Dank voor uw medewerking.

De burgemeester van de gemeente Sluis,

mr. M.M.D. Vermue