Brief van het college van B&W aan ondernemers

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 9 april een brief gestuurd naar ondernemers in de gemeente Sluis: “Sinds enkele weken is het leven in ons land drastisch veranderd door het coronavirus. Een pandemie die iedereen wereldwijd raakt, en als een onzichtbare vijand besmettingen en overlijdens tot gevolg heeft. Ook in onze gemeente doen deze zich helaas voor. Vanzelfsprekend gaat dit ons zeer aan het hart. De maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken, zijn ingrijpend en raken onze hele samenleving. Ook u als ondernemer wordt daarmee geconfronteerd. Velen van u moeten tijdelijk sluiten, activiteiten stopzetten of onder strikte randvoorwaarden werken. Dit alles zonder dat daarbij een eindpunt in zicht is. Dat brengt onzekerheid, zorgen en financiële gevolgen met zich mee. Wij begrijpen dat dit u hard treft en leven met u mee.”

In deze brief informeren wij over de gemeentelijke steunmaatregelen, geven we u achtergrondinformatie en een overzicht van nuttige adressen. Lees de hele brief op: https://www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie/Nieuws/Nieuwsdossier_Coronavirus/Liveblog_coronavirus

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Ondernemersloket. Zij kunnen u tevens helpen met de begeleiding naar het juiste loket, via tel. 140117 of ondernemen@gemeentesluis.nl.

Het coronavirus: overzicht maatregelen